Šta su vene?

Vene su posude koje služe za transport krvi iz tkiva i organa natrag u srce. Postoje dve vrste vena: arterije i vene. Arterije su krvne žile koje nose krv iz srca u tkiva i organe, dok vene nose krv iz tkiva i organa natrag u srce.

Vene važne za zdravlje čoveka Vene su posude koje služe za transport krvi iz tkiva i organa natrag u srce. Postoje dve vrste vena: arterije i vene. Arterije su krvne žile koje nose krv iz srca u tkiva i organe, dok vene nose krv iz tkiva i organa natrag u srce. Vene se sastoje od …

Pročitaj više..